Banner
Ženska mreža: Vlada još uvijek nema sustavnu politiku ravnopravnosti spolova
Povlačenje proizvoda: Pesticidi u sjemenkama sezama VEDRINI 200g
UNICEF donirao tri respiratora i testove na koronavirus
Zbog pesticida opozvan prah zlatno mlijeko iz Müller trgovina
Milanović: Zlata Đurđević je moja kandidatkinja za Vrhovni sud
UIO: Žene u Hrvatskoj još uvijek ostaju bez posla zbog trudnoće
Jutarnji list: Beroš zarađuje kao vještak, ali ne stigne na sud

  Virovitica

Gradsko vijeće mailom, bez medija i Aktualnog sata, s točkom dnevnog reda koja nije žurna

  Goran Gazdek           17.04.2020.         1548 pogleda
Gradsko vijeće mailom, bez medija  i Aktualnog sata, s točkom dnevnog reda koja nije žurna

Predsjednica Gradskog vijeća Virovitice Lahorka Weiss sazvala je za danas (petak, 17. travnja) po hitnom postupku 29. sjednicu Gradskog vijeća koja se održava elektronski putem maila. Predložila je devet točaka dnevnog reda, donošenja 8 odluka i na kraju, kao deveta točka Zaključak. Bez Aktualnog sata, bez pitanja i prijedloga, ili kako se već zove točka dnevnog reda na kraju sjednica. 

Razlog žurnih odluka su vjerojatno mjere koje nam nameće epidemija korone virusa što je sasvim u redu, ali nikako nije prihvatljivo da sjednice održavaju „elektronski putem maila“. Takav način ne osigurava transparentnost i javnost rada jer mediji ne mogu pratiti sjednicu.

U vrijeme kada se bez većih problema mogu organizirati video konferencije gradska vlast se odlučila za zatvorenu sjednicu što pruža mogućnost manipulacije pa se u pravom smislu te riječi može smatrati kako ova sjednica neće imati legitimitet.

Nisu upitne odluke o mjerama za ublažavanje mjera od korone virusa. Upitna je odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Virovitice koja se nikako ne bi smjela donositi na zatvorenim sjednicama po žurnom postupku, bez javnosti.

A nekako se čini da vlast želi izbjeći  i Aktualni sat kako gradonačelnik Ivica Kirin ne bi odgovarao na pitanje vezana za nalaz Državne revizije u slučaju krađe onih nesretnih 17 milijuna kuna.

 Donosimo rezime dosadašnjeg tijeka sjednice.

 Vijećnici su dnevni red dobili 14. travnja od kada su mogli postaviti pitanja, dakle raspravljati, a danas (petak) u razdoblju od 9 do 12 sati trebaju glasati i donijeti sljedeće odluke:

1.O ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Grada Virovitice za 2020. godinu

2. O oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje površine javne namjene te korištenje sredstava komunalne naknade i komunalno doprinosa zbog nastupa posebnih okolnosti

3.O privremenom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Virovitice

4. O oslobađanju od plaćanja participacije roditelja/skrbnika za glazbenu igraonicu, osnovnu glazbenu školu, pripremni stupanj i srednju glazbenu školu

5. O izmjenama Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela

6. O izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Gradskom vijeću Grada Virovitice za 2020. godinu

7. O davanju suglasnosti Poslovnom parku Virovitica d.o.o. na moratorij na dio obveza po Ugovoru o kreditu broj: KO-18-1100100

8. O donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice

Evo što su vijećnici primijetili, pitali, konstatirali … I kakve su odgovore dobili

 1. Klub vijećnika SDP, HNS i NL iznio je očitovanje na elektronsku sjednicu:
Smatramo da bi bilo dobro da se održi redovna "normalna" sjednica Gradskog vijeća, uz sve propisane mjere. Naime, mišljenja smo da se sjednica Gradskog vijeća može održati u Velikoj vijećnici u prostorijama VPŽ, gdje se može lako organizirati uz sve predviđene mjere i uz prisutnost medija s obzirom na veličinu same vijećnice i na važnost koju predmnijeva predlagatelj (npr. održavaju se i sjednice Sabora).

Maja Kirin, stručna suradnica dala je slijedeći odgovor:Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i na put prijenosa bolesti COVID-19, propisana je zabrana svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu, što govori da nije problem veličine prostora u kojem se održava okupljanje, već broja osoba, te je slijedom navedenog odlučeno da se sjednica održi elektronskim putem zbog zaštite od širenja virusa (isto su učinili primjerice gradovi: Velika Gorica, Pula, Zadar, Bjelovar, itd.), te smo iskoristili mogućnost koju nam daje Uputa Ministarstva uprave o načinu održavanja sjednica. Mediji su o svemu obaviješteni na vrijeme, te su im dostupni svi materijali sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Virovitice, a javnosti će zapisnik o održanoj sjednici biti dostupan po usvajanju.

2. Klub vijećnika SDP, HNS i NL misli da se sjednica može odgoditi
Obzirom da pretpostavljamo da će naš prijedlog biti odbijen, sukladno uputi za postupanje Ministarstva uprave za održavanje sjednica predstavničkog tijela JLS od 13.03.2020., održavanje sjednica predloženim elektronskim putem smatra se prihvatljivim načinom. Također, u istoj uputi se navodi da se sjednice odgode dok traju mjere sprječavanja širenja koronavirusa, izuzev ako se radi o odlukama koje je nužno donijeti i koje iz razloga žurnosti ne trpe odlaganje.

Odgovor je dala Maja Kirin, stručna suradnica:
Kako ste i sami naveli, sjednica održana elektronskim putem smatra se prihvatljivim načinom održavanja, sukladno uputi Ministarstva uprave, s ciljem umanjenja rizika širenja koronavirusa. Ovdje je riječ o odlukama koje je nužno donijeti kako bi se poduzele efikasne mjere umanjivanja posljedica koje izaziva širenje koronavirusa kako na građane, tako i na gospodarstvo.

3. Klub vijećnika SDP, HNS i NL se ne slaže s točkom 8
Ako uzmemo u obzir da se odluke koje se nalaze u dnevnom redu odnose na određene mjere vezane uz trenutno stanje (prijetnju na gospodarstvo - poduzetnike i građane), i da zahtijevaju žurnost u donošenju, onda se možemo složiti sa svim točkama dnevnog reda izuzev točke br. 8, koja po ničemu u ovim okolnostima ne predstavlja žurnost u donošenju. Dakle, predlažemo da se točka 8. dnevnog reda koja glasi "Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Virovitice" skine s dnevnog reda, a sadašnja točka 9. postane točka 8.

Odgovor je dala Vedrana Pocrnić Golub, Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju:
Predmetne izmjene odnose se na zahtjev Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije da se PPUG Virovitice uskladi sa zadnjim izmjenama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, u koji su tražene izmjene unesene. Napominjemo da smo prema čl. 61. st. 2. Zakona o prostornom uređenju dužni PPUG Virovitice uskladiti sa planom više razine, tj. Županijskim prostornim planom, neovisno o razlogu izmjene prostornog plana navedenog u Odluci o izradi. Donošenje Odluke je potrebno kako bi se ista proslijedila u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koje će po zaprimanju Odluke krenuti u postupak izdavanja lokacijske dozvole u svrhu izgradnje trase državne ceste D12 tzv. „brze ceste“ koja je od velikog značaja za Grad Viroviticu. Napominjemo da je Projekt izgradnje brze ceste D12 sufinanciran sredstvima Europske unije, za isti je potrebno raspisati javnu nabavu čiji je jedan od uvjeta pravomoćna lokacijska dozvola koju izdaje Ministarstvo a ono ju može izdati po usklađenju svih planova.

4. Klub vijećnika SDP, HNS i NL postavio pitanje: vezano uz točku 4. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja participacije za glazbenu igraonicu

Što je s najavljenim oslobađanjima participacije za usluge dječjih vrtića, programa produženog boravka i prehrane u osnovnim školama, sukladno Programu mjera potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID-19 koje je donio gradonačelnik dana 09.04.2020.?

Odgovor je dao Alen Bjelica, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti:
Navedena oslobađanja participacije roditelja/skrbnika za usluge dječjih vrtića, programa produženog boravka i prehrane u osnovnim školama utvrđena su Programom potpore poduzetnicima i građanima Grada Virovitice zbog epidemije COVID – 19, koji je donio Gradonačelnik Grada Virovitice, temeljem kojega su upravna vijeća/školski odbori ustanova kojima je osnivač Grad Virovitica uputili prijedloge za donošenje odluka da se roditelji/skrbnici oslobode plaćanja od 1. travnja 2020. godine pa do ponovne uspostave redovnog rada dječjih vrtića/škola, a za mjesec ožujak 2020. godine roditelji/skrbnici oslobađaju se plaćanja participacije u iznosu od 50%, a rok plaćanja dospjele, a neplaćene obveze za mjesec ožujak je najkasnije 31. prosinca 2020. godine. Ukoliko su roditelji/skrbnici platili dospjelu obvezu za mjesec ožujak 2020. godine u punom iznosu neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjere. Za povremeno korištenje navedenih usluga (prihvat djece u slučajevima kada su oba roditelja zaposlena i ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece) participacija će biti umanjena srazmjerno broju dana korištenja usluge. Slijedom navedenog, Gradonačelnik je donio odluke vezano uz tematiku koju ste naveli.

5. Klub vijećnika SDP, HNS i NL postavio je pitanje vezano za točku 5. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela
1. Ukida se naknada vijećnicima Gradskog vijeća koja iznosi 500,00 kuna neto mjesečno, ali ne možemo iščitati da li se ukida i naknada članovima radnih tijela Gradskog vijeća i predsjednicima radnih tijela (koje bi isto trebalo ukinuti)?
2. Ako se ovim prijedlogom predsjednici Gradskog vijeća umanjuje naknada za 20% sa 3.500,00 kuna neto, na 2.800,00 kuna neto mjesečno, zašto se i predsjednici Gradskog vijeća ne ukine naknada ako svi sudjelujemo solidarno?
Odgovor je dala Maja Kirin, stručna suradnica:
Naknada za radna tijela ne ukida se s obzirom da se ista isplaćuje po održanoj sjednici radnih tijela, a prateći izjave u medijima nacionalnog Stožera možemo zaključiti da će mjere zabrana okupljanja uskoro popuštati do održavanja iduće sjednice Gradskog vijeća, te su one iz tog razloga ostavljene. Predsjednica Gradskog vijeća predložila je izmjenu Odluke kojom bi se njoj kao predsjednici ukinula naknada, a s obzirom da je vrijeme odricanja i solidarnosti, te je u tijeku izrada amandmana na prvotnu Odluku.

6 Klub vijećnika SDP, HNS i NL postavio je pitanje vezano uz točku 8. prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna PPUG-a
Kao prvo već smo naveli u uvodu, smatramo da se ova točka dnevnog reda treba skinuti, jer ne predstavlja žurnost u donošenju. Kao drugo, u prilogu ove točke dobili smo Odluku koju je donijelo Gradsko vijeće na 24. sjednici dana održanoj 15.11.2019. U članku 3. navedene Odluke (Razlozi za izradu i donošenje) navodi se da su izmjene točkaste naravi i da je potrebno izvršiti prilagođavanje plana novim katastarskim i topografskim podlogama, i da je potrebno uskladiti planiranu trasu državne ceste D12, prilagoditi broj i položaj čvorova.... Kao treće, u prijedlogu Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna PPUG-a, u Odredbama za provedbu u članku 3. i članku 4. govori se o UPU Jezera (Virovitički ribnjaci) i UPU Milanovac, odnosno o izgradnji turističkih i ugostiteljskih građevina s pripadajućim parkirnim mjestima. Kako nećemo imati prikladnu prezentaciju, i smatramo da nije žurnost u donošenju, jedini zaključak koji se nameće da se nešto hoće podvaliti (tzv. betonizacija prirodnog krajolika).

Odgovor je dala Vedrana Pocrnić Golub, Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju:
Predmetne izmjene odnose se na zahtjev Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije da se PPUG Virovitice uskladi sa zadnjim izmjenama Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, u koji su tražene izmjene unesene. Napominjemo da smo prema čl. 61. st. 2. Zakona o prostornom uređenju dužni PPUG Virovitice uskladiti sa planom više razine, tj. Županijskim prostornim planom, neovisno o razlogu izmjene prostornog plana navedenog u Odluci o izradi. Po pitanju prezentacije i transparentnosti svih unesenih izmjena PPUG Virovitice podsjećamo na i dalje dostupan javni link na mrežnim stranicama Grada Virovitice (link u prilogu), na kojem su dostupni svi materijali za javnu raspravu i sva pojašnjenja vezano za predmetne izmjene. Također, ističe se da su javnopravna tijela i sva zainteresirana javnost aktivno sudjelovala u samoj javnoj raspravi, što kroz javni uvid koji je održan preko livestream servisa, što kroz pisana očitovanja zaprimljena elektroničkim putem i putem pošte.

Prilog: http://www.virovitica.hr/2020/03/javna-rasprava-o-prijedlogu-ii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-grada-virovitice/

 7. Vijećnik Hrvoje Belobrk postavio je slijedeća pitanja:
od 2. točke, u članku 4, koliki bi bio udio sredstva komunalnog doprinosa koji bi se koristio van predviđene namjene; i kolika je projekcija manje uplaćenih sredstava prema ovoj odluci?

Odgovor je dao Kristijan Sabo, pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, graditeljstvo i prostorno uređenje:
Zbog posebnih okolnosti vezanih uz širenje virusa COVID-19, dana 20. ožujka 2020. godine, stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 32/20.). Naprijed navedenim izmjenama propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može  u slučaju nastupanja posebnih okolnosti odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih predmetnim zakonom.

U samom zakonu je korištenje sredstava komunalne naknade i komunalne naknade predviđeno kao mogućnost i to u slučaju nastupanja posebnih okolnosti.

S obzirom na sve naprijed navedeno, nacrtom Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje površine javne namjene te o korištenju sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa zbog nastupa posebnih okolnosti  predviđeno je korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade  i za druge namjene različite od namjena propisanih predmetnim zakonom isto kao u zakonu,  samo kao mogućnost.

Namjera je da predmetna novčana sredstva se i dalje koriste prema donesenim Programima gradnje odnosno održavanja komunalne infrastrukture te da se tijekom posebnih okolnosti neće ukazati potreba za korištenjem izvan redovito propisanih namjena.

Projekcija manjka prihoda od komunalne naknade iznosi oko 1.200.000,00 kn, a važno je i reći da je Vlada RH donijela dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kojima je osigurana obustava plaćanja spomeničke rente dok traju posebne okolnosti izazvane epidemijom koronavirusa što je direktan manjak u proračunu od 150.000,00 kn. Na žalost, trenutno ne možemo predvidjeti koliko će iznositi manjak od komunalnog doprinosa jer to ovisi o trajanju epidemijskih mjera. Zbog svega navedenog, u planu je do daljnjeg umanjiti rashode namijenjene za Program gradnje i Program održavanja komunalne infrastrukture u vrijednosti 5.450.000,00 kn, a prihodi koje će Grad ostvariti i dalje se planiraju utrošiti za potrebno nužno funkcioniranje i održavanje Grada Virovitice.

 

Komentari

Za korisnike FacebookaZa korisnike foruma

    Registriraj se

Ako prilikom prijavljivanja dolazi do greške, kliknite OVDJE.Još iz kategorije ViroviticaVirovitica.net koristi kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža. Za više informacija o korištenju kolačića na portalu Virovitica.net kliknite ovdje.